• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA SOLAR

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA SOLAR là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế để tích hợp vào tất cả các loại hệ thống nhiệt mặt trời.

Cột áp tối đa
15 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C