ALPHA1 L

Máy bơm Grundfos ALPHA1 L là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống sưởi, sử dụng như máy bơm nâng cấp và thay thế đa năng.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C