• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA1 L

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA1 L là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống sưởi, sử dụng như máy bơm nâng cấp và thay thế đa năng.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn