ALPHA2

ALPHA2 là máy bơm tuần hoàn được thiết kế cho các hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí. AUTOADAPT liên tục điều chỉnh máy bơm theo nhu cầu của hệ thống để đạt mức thoải mái tối ưu, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng chạy thử đơn giản.

Cột áp tối đa
8 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C