• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA2

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA2 là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Đặc tính máy bơm TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH máy bơm theo nhu cầu hệ thống để tạo sư thoải mái tối ưu và mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất cũng như chạy thử đơn giản.

Cột áp tối đa
8 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 110 °C