ALPHA2 L

Máy bơm Grundfos ALPHA2 L là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống sưởi, là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu chức năng cơ bản.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn