• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA2 L

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm Grundfos ALPHA2 L là máy bơm tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho hệ thống sưởi, là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu chức năng cơ bản.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn