AP70

Máy bơm chất thải chìm Grundfos SL (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt S-tube® (SL1) hoặc SuperVortex (SLV). Hạt rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn