APG

Máy bơm APG Grundfos được thiết kế để bơm nước thải, nước chứa bùn, nước ngầm và chất thải, được trang bị hệ thống máy cắt để cắt tất cả chất rắn có thể phá hủy thành mẩu nhỏ.

Cột áp tối đa
68 m
Lưu lượng tối đa
8 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C