Phụ kiện AQpure

Phù hợp với:
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Giải pháp nước mặt trời
  • Cung cấp nước cộng đồng

AQpure là nhà máy xử lý nước lắp ráp sẵn, tự động và theo module để cung cấp nước một cách đáng tin cậy ở mức giá phù hợp, thậm chí ở nơi xa xôi.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn