• Máy bơm bọc vỏ

BM

Module máy bơm tăng áp

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
430 m
Lưu lượng tối đa
156 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 45 °C