• Máy bơm bọc vỏ

BM

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Khử mặn
  • Lọc
  • Rửa và làm sạch
  • Xử lý nước uống
  • Lấy nước ngầm

Module máy bơm tăng áp

Cột áp tối đa
429.9 m
Lưu lượng tối đa
156.3 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C