• Máy bơm bọc vỏ

BM 4"

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Khử mặn
  • Lấy nước ngầm

Module máy bơm tăng áp

Cột áp tối đa
357 m
Lưu lượng tối đa
12 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C