BM 6"

Module máy bơm tăng áp

Cột áp tối đa
430 m
Lưu lượng tối đa
75 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C