• Máy bơm bọc vỏ

BM 8"

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Khử mặn
  • Lấy nước ngầm

Module máy bơm tăng áp

Cột áp tối đa
355 m
Lưu lượng tối đa
156 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 45 °C