• Máy bơm bọc vỏ

BME, BMET

Phù hợp với:
  • Lọc
  • Xử lý nước uống

Module máy bơm tăng áp có động cơ ngoài

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.