• Máy bơm nhiều tầng nằm ngang

BMS hp MG

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Khử mặn

Module máy bơm tăng áp BMShp phù hợp với ứng dụng công nghiệp và cung cấp nước nếu áp suất cửa nạp đến 80 bar. Module máy bơm tăng áp được sử dụng để tăng áp suất hệ thống.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn