BMS hp MG

Module máy bơm tăng áp BMShp phù hợp với ứng dụng công nghiệp và cung cấp nước nếu áp suất cửa nạp đến 80 bar. Module máy bơm tăng áp được sử dụng để tăng áp suất hệ thống.

Cột áp tối đa
126 m
Lưu lượng tối đa
343 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C