BMS hp MGE

Module máy bơm tăng áp BMShp phù hợp với ứng dụng công nghiệp và cung cấp nước nếu áp suất cửa nạp đến 80 bar. Module máy bơm tăng áp được sử dụng để tăng áp suất hệ thống.

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
127 m
Lưu lượng tối đa
251 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C