BMS hs AC

Máy bơm cao áp cho ứng dụng thẩm thấu ngược và lọc được dẫn động bằng động cơ không đồng bộ.

Cột áp tối đa
1053 m
Lưu lượng tối đa
145 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C