• Máy bơm nhiều tầng nằm ngang

BMS hs AC

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Khử mặn

Máy bơm cao áp cho ứng dụng thẩm thấu ngược và lọc được dẫn động bằng động cơ không đồng bộ.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn