BMS hs MGE

High Pressure pumps for reverse osmosis and filtration applications, driven by a high efficiency motor with integrated VFD.

Cột áp tối đa
730 m
Lưu lượng tối đa
18 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C