• Máy bơm nhiều tầng nằm ngang

BMS hs MGE

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Khử mặn

High Pressure pumps for reverse osmosis and filtration applications, driven by a high efficiency motor with integrated VFD.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn