CH, Bắc Mỹ

Máy bơm hút chặn nằm ngang nhiều tầng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.