• Một tầng nằm ngang khớp nối kín hút chặn

CHI 12

Máy bơm thép không gỉ đa năng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.