• Một tầng nằm ngang khớp nối kín hút chặn

CHI 8

Máy bơm thép không gỉ đa năng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.