• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CHIE 12

Máy bơm thép không gỉ đa năng có động cơ MGE

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.