CIM/CIU 200 Modbus RTU

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Giao diện giao tiếp cho Modbus RTU