CIM/CIU 260 GSM

CIM 260 là giao diện tiêu chuẩn để truyền dữ liệu giữa mạng di động và máy bơm hoặc bộ điều khiển Grundfos. Giao diện di động CIM 260 3G/4G là module giao tiếp bổ sung được lắp đặt bên trong máy bơm điện tử Grundfos hoặc bộ điều khiển Grundfos hoặc CIU 900 hoặc CIU 901 hoặc CIU 902.