CIM/CIU 280 GRM

CIM 280 là giao diện tiêu chuẩn để truyền dữ liệu thông qua mạng di động 3G/4G từ máy bơm điện tử Grundfos hoặc bộ điều khiển đến hệ thống Quản lý Từ xa Grundfos (GRM) hoặc dịch vụ đám mây Grundfos iSolution (GiC).

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn