CIM/CIU 280 GRM

CIM 280 là giao diện tiêu chuẩn để truyền dữ liệu thông qua mạng di động 3G/4G từ máy bơm điện tử Grundfos hoặc bộ điều khiển đến hệ thống Quản lý Từ xa Grundfos (GRM) hoặc dịch vụ đám mây Grundfos iSolution (GiC).