CIM/CIU PROFINET, Modbus TCP,  BACnet IP, GRM IP

Giao diện giao tiếp cho Ethernet Công nghiệp, có thể cấu hình cho PROFINET, Modbus TCP, Ã, Â BACnet IP hoặc GRM IP