CIM/CIU PROFINET, Modbus TCP,  BACnet IP, GRM IP

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Giao diện giao tiếp cho Ethernet Công nghiệp, có thể cấu hình cho PROFINET, Modbus TCP, Ã, Â BACnet IP hoặc GRM IP