• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CM, CME

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
 • Lấy nước ngầm sinh hoạt
 • Sưởi sinh hoạt
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Hệ thống sơn
 • Lọc
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Tưới tiêu
 • Lấy nước ngầm
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước

CM/CME là máy bơm hút chặn ngang đáng tin cậy, yên tĩnh và nhỏ gọn. Thiết kế máy bơm module để dễ dàng đem đến giải pháp tùy chỉnh. Máy bơm CM/CME có sẵn ở dạng gang và thép không gỉ

Cột áp tối đa
131.5 m
Lưu lượng tối đa
36.28 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-20 .. 120 °C