• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CM

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Sưởi khu vực
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Rửa và làm sạch
 • Sưởi công nghiệp
 • Khử mặn
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước
 • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
 • Frost protection
 • Trục
 • Nước Mặt Nông nghiệp

CM là máy bơm hút chặn ngang đáng tin cậy, yên tĩnh và nhỏ gọn. Thiết kế máy bơm module để dễ dàng đem đến giải pháp tùy chỉnh. Máy bơm CM có sẵn ở dạng gang và thép không gỉ

Cột áp tối đa
132 m
Lưu lượng tối đa
31 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-20 .. 120 °C