CM không rò rỉ

CM không rò rỉ là máy bơm hút chặn nằm ngang đáng tin cậy, yên tĩnh và nhỏ gọn có động cơ rô tơ hàn kín. Điều này có nghĩa là không cần phớt trục, rò rỉ được loại bỏ.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn