• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CM không rò rỉ

Phù hợp với:
 • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
 • Frost protection
 • Trục
 • Nước Mặt Nông nghiệp
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Sưởi khu vực
 • Tưới tiêu
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Rửa và làm sạch
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Phân phối Nước

CM không rò rỉ là máy bơm hút chặn nằm ngang đáng tin cậy, yên tĩnh và nhỏ gọn có động cơ rô tơ hàn kín. Điều này có nghĩa là không cần phớt trục, rò rỉ được loại bỏ.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn