• Bộ máy bơm tăng áp

CMBE TWIN

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt

Hệ thống máy bơm CMBE TWIN gồm hai đến bốn máy bơm tăng áp Grundfos CMBE nối song song, được thiết kế để dẫn và tăng áp suất nước sạch.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn