• Máy bơm tuần hoàn

TIỆN ÍCH

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm nước nóng sinh hoạt

Cột áp tối đa
1.17 m
Lưu lượng tối đa
0.5 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C