• Máy bơm tuần hoàn

COMFORT AUTOADAPT

Phù hợp với:
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt

Grundfos COMFORT AUTOADAPT offers ultimate control in domestic hot water recirculation. Adapting to the usage pattern, pump provides maximum comfort and saves energy at the same time.

Cột áp tối đa
1 m
Lưu lượng tối đa
0.50 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 95 °C