MPC-EC Điều khiển

Bộ điều khiển máy bơm được thiết kế để điều khiển và theo dõi sáu máy bơm song song. Hệ thống EC: Tất cả máy bơm có bộ chuyển đổi tần số CUE ngoài.