MPC-F Điều khiển

Bộ điều khiển máy bơm được thiết kế để điều khiển và theo dõi sáu máy bơm song song. Hệ thống F: Tất cả máy bơm tốc độ cố định và một VFD (Bộ biến đổi Tần số) thay thế giữa các máy bơm.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn