MPC-S Điều khiển

Bộ điều khiển máy bơm được thiết kế để điều khiển và theo dõi sáu máy bơm song song. Hệ thống S: Tất cả máy bơm tốc độ cố định, bật/tắt điều khiển.