• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CRN

Phù hợp với:
  • Chống cháy thương mại
  • Rửa chai
  • Đổ đầy
  • Khai thác ngâm chiết
  • Chữa cháy công nghiệp
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Tái sử dụng nước thải
  • Lấy nước mặt

Máy bơm ly tâm nhiều tầng thẳng đứng có cổng hút và cổng xả ở cùng độ cao. Vật liệu máy bơm tiếp xúc với chất lỏng làm từ thép không gỉ cấp độ cao (EN 1.4401)

Cột áp tối đa
333 m
Lưu lượng tối đa
163.3 m³/giờ
p tối đa
50 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-40 .. 150 °C