CRTE

Máy bơm ly tâm nhiều tầng thẳng đứng. Vật liệu tiếp xúc với chất lỏng làm từ Titanium. Titanium có khả năng cao chống các loại axit, kiềm, nước biển và hóa chất công nghiệp

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
225 m
Lưu lượng tối đa
15 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-20 .. 120 °C