• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CRTE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Chống cháy thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Đổ đầy
 • Khai thác ngâm chiết
 • Gia công
 • Hệ thống sơn
 • Lọc
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Chữa cháy công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Giải pháp nước mặt trời
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước
 • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
 • Frost protection
 • Trục

Máy bơm ly tâm nhiều tầng thẳng đứng. Vật liệu tiếp xúc với chất lỏng làm từ Titanium. Titanium có khả năng cao chống các loại axit, kiềm, nước biển và hóa chất công nghiệp

Cột áp tối đa
225 m
Lưu lượng tối đa
9 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
-20 .. 120 °C