• Máy bơm nhiều tầng trong đường ống

CRFlex

Phù hợp với:
  • Giải pháp nước mặt trời
  • Cung cấp nước cộng đồng
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Máy bơm nhiều tầng thẳng đứng có động cơ MGFlex tái tạo cho nguồn điện mặt trời, gió và xoay chiều, chạy trên điện áp xoay chiều và một chiều

Nhiệt độ chất lỏng
-20 .. 120 °C