CU 241

Thiết bị điều khiển CU 241 được thiết kế điều khiển mức,theo dõi, bảo vệ hệ thống bơm, một hoặc hai máy bơm kết hợp với module IO 242 và là tùy chọn module IO 241. Thiết bị điều khiển CU 241 được thiết kế lắp trước bảng điều khiển.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn