Customised Service Agreement

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Chống cháy thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Khử trùng nước thương mại
 • Nước thải thương mại
 • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
 • Lấy nước ngầm sinh hoạt
 • Sưởi sinh hoạt
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Thu gom nước mưa sinh hoạt
 • Nước thải sinh hoạt
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Xử lý nước uống
 • Kiểm soát lũ
 • Hệ thống nồi hơi
 • Hệ thống máy bơm nhiệt
 • Hệ thống nhiệt mặt trời
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Gia công
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Lấy nước ngầm
 • Giải pháp nước mặt trời
 • Lấy nước mặt
 • Cung cấp nước cộng đồng
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải
 • Vận chuyển nước thải

A customised service agreement from Grundfos provides you with the exact services you need to stay on top of equipment status at all times for a fixed price.