Selcoperm

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại

Hệ thống tạo clo điện SES sản xuất dung dịch hypoclorit từ dung dịch muối thông thường bằng điện

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn