Selcoperm

Hệ thống tạo clo điện SES sản xuất dung dịch hypoclorit từ dung dịch muối thông thường bằng điện

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn