DDA

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số SMART có bộ dẫn động động cơ không chổi than bên trong, giải pháp hiện đại cho ứng dụng phức tạp và khó khăn (Định lượng Kỹ thuật số Nâng cao).

Cột áp tối đa
16 bar
Lưu lượng tối đa
200 l/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C