• Máy bơm màng

DDA

Phù hợp với:
 • Khử trùng nước thương mại
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Hệ thống sơn
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Xử lý nước thải
 • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số SMART có bộ dẫn động động cơ không chổi than bên trong, giải pháp hiện đại cho ứng dụng phức tạp và khó khăn (Định lượng Kỹ thuật số Nâng cao).

Cột áp tối đa
16 bar
Lưu lượng tối đa
200 l/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C