• Máy bơm màng

DDC

Phù hợp với:
 • Khử trùng nước thương mại
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Hệ thống sơn
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Xử lý nước thải
 • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số SMART có bộ dẫn động động cơ bước bên trong, thân thiện với người sử dụng ở tỷ lệ giá trên hiệu quả tối ưu (Tiện ích Định lượng Kỹ thuật số).

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
15 l/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 45 °C