DDE

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số SMART có bộ dẫn động động cơ bước bên trong, Định lượng Kỹ thuật số Kinh tế thậm chí cho ứng dụng định lượng cơ bản (Yêu cầu Định lượng Kỹ thuật số).

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
200 l/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 50 °C