• Máy bơm màng

DDI

Phù hợp với:
 • Khử trùng nước thương mại
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Hệ thống sơn
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Xử lý nước thải
 • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số có bộ dẫn động động cơ bước bên trong

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
150 l/giờ
p tối đa
10 bar