• Máy bơm màng

DME

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại
  • Rửa và làm sạch
  • Sưởi công nghiệp
  • Khử mặn
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải
  • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số có bộ dẫn động động cơ bước bên trong

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
940 l/giờ
p tối đa
10 bar