DME

Máy bơm định lượng màng kỹ thuật số có bộ dẫn động động cơ bước bên trong

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
940 l/giờ
p tối đa
10 bar