• Máy bơm màng

Dosing pumps, Mechanical

Phù hợp với:

The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities. Mechanical pumps require minimum maintenance and are the best choice for many dosing applications. The pumps covers a large flow- and pressure range.

Cột áp tối đa
587.3 m
Lưu lượng tối đa
3 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C