• Máy bơm màng

Dosing pumps, Mechanical

Phù hợp với:
 • Nhiên liệu sinh học
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Hệ thống sơn
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Tái sử dụng nước thải
 • Xử lý nước uống
 • Xử lý nước thải
 • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities. Mechanical pumps require minimum maintenance and are the best choice for many dosing applications. The pumps covers a large flow- and pressure range.

Cột áp tối đa
100 bar
Lưu lượng tối đa
525 l/giờ
p tối đa
200 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C