• Máy bơm màng

DMH

Phù hợp với:
  • Sưởi công nghiệp
  • Khử mặn
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải
  • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng dẫn động thủy lực có động cơ ngoài

Cột áp tối đa
100 bar
Lưu lượng tối đa
520 l/giờ
p tối đa
200 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C