DMH

Máy bơm định lượng màng dẫn động thủy lực có động cơ ngoài

Cột áp tối đa
100 bar
Lưu lượng tối đa
520 l/giờ
p tối đa
200 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C