DMX

Máy bơm định lượng màng có động cơ ngoài

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
2000 l/giờ
p tối đa
12 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 70 °C