• Máy bơm màng

DMX

Phù hợp với:
  • Sưởi công nghiệp
  • Khử mặn
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Nước thải công nghiệp
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải
  • Tưới kết hợp phân bón & Bổ sung hóa chất

Máy bơm định lượng màng có động cơ ngoài

Cột áp tối đa
10 bar
Lưu lượng tối đa
4000 l/giờ
p tối đa
12 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 70 °C