• Máy bơm nước thải chìm

DP

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm Thoát nước Chìm Grundfos (DP) có phạm vi động cơ 0,9-2,6 kW. Máy bơm được lắp cánh quạt đa cánh nửa hở có khả năng xủ lý chất rắn kích cỡ đến 10 mm.

Cột áp tối đa
25 m
Lưu lượng tối đa
14 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C