DP

Máy bơm Thoát nước Chìm Grundfos (DP) có phạm vi động cơ 0,9-2,6 kW. Máy bơm được lắp cánh quạt đa cánh nửa hở có khả năng xủ lý chất rắn kích cỡ đến 10 mm.

Cột áp tối đa
25 m
Lưu lượng tối đa
14 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C