• Máy bơm nước thải chìm

DPK

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Kiểm soát lũ
  • Vận chuyển nước thải

Máy bơm thoát nước DPK Grundfos được thiết kế có cánh quạt đóng, nửa hở hoặc SuperVortex, không có lưu lượng để sử dụng trong một số ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Phạm vi 0,75-22 kW.

Cột áp tối đa
59 m
Lưu lượng tối đa
46 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C