DWK

Máy bơm thoát nước DWK được thiết kế có cánh quạt đóng, nửa hở hoặc SuperVortex, không có lưu lượng để sử dụng trong nhiều ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Phạm vi là 0,75-90 kW.

Cột áp tối đa
168 m
Lưu lượng tối đa
110 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C